Публічна оферта

Договір публічної оферти ТОВ «маланка»

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1.В цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення) у наступних значеннях:

1.2. Ануляція — видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. Бронь — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем.

1.4. Електронний квиток (квиток) — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Організатора заходу на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на перегляд та прослуховування Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, час, місце проведення Заходу, вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру.

1.5. Замовлення — один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.6. Одержувач квитка — фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток, а також та, що володіє правом провести обмін Квитка відповідно до умов цієї Оферти.

1.7. «Захід» — культурно-видовищний захід, у тому числі театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Квитка та/або Електронного квитка.

1.8. Організатор заходу — ТОВ «МАЛАНКА», що має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

1.9. Оферта — дійсний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ТОВ «МАЛАНКА»), опублікований за електронною адресою https://malanka.theatre або доступний на вимогу покупця в точках продажу квитків.

1.10. Період дії броні — період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту вчинення оплати Замовлення, встановлений Організатором заходу в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення протягом всього Періоду дії броні.

1.11. Покупець — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Організатора заходу з бронювання і оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. Сервісний збір — грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Організатором заходу послуги бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов’язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Організатора заходу. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на квитку, але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому Організатором заходу.

1.13. Система — автоматизована інформаційна система ТОВ «МАЛАНКА» — програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків, що складається з web-порталу https://malanka.theatre і внутрішньо офісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску квитка (у тому числі Електронного квитка) схоронність унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).

1.14. Точка продажу — каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу квитків Організатора заходу. 


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим в Організтора заходу і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків в Організатора заходу юридичною особою, фізичною особою – підприємцем оплата Квитків проводиться юридичною особою, фізичною особою – підприємцем тільки за допомогою перерахування коштів на поточний рахунок Організатора заходу на підставі рахунку, що виставляється Організатора заходу.

2.5. Організатор заходу має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в точках продажу. Використання Покупцем послуг Організатора заходу після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через інтернет-сайт Маланки, так і в точках продажу, і не залежать від форми оплати.

2.7. Організатор заходу має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора заходу і діє безстроково. 


3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з бронювання, оформлення, продажу і доставки (останнє — за додаткову плату, що стягується понад суму Сервісного збору, зокрема, у разі, якщо не перешкоджають надання таких послуг встановлення обмежень, прийнятих органами державної влади для запобігання надзвичайної непереборної сили (форс-мажорних обставин) в місці проведення Заходу) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).

3.2. Організатор заходу не несе відповідальності за дії третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені Організатора заходу, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України » Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Організатору заходу своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Організатором заходу в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Організатору заходу право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Організатором заходу. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.


 4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Організатором заходу з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3. цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Точки продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Організатора заходу та/або дзвінок у Контактний центр Організатора заходу

б) вибір конкретного Заходу та категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка, а за умови оформлення доставки — адреси та часу доставки.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3. цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка: проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Після вчинення оплати Замовлення Покупець або одержує Квиток самостійно в Точках продажів або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює збереження Електронного квитка в пам’ять технічного (мобільного/телефонного) пристрою, що належить Покупцеві.

4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Організатора заходу Покупцеві повідомляється (або направляється sms-повідомлення на контактний номер телефону та/або електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов’язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім’ям, якщо подібне є) при отриманні квитка в Точці продажів або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні в Точку продажів отримання Квитка проводиться на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставки Квитків, розміщена на Сайті Організатора заходу www.malanka.theatre і є невід’ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5. цієї Оферти Покупець може отримати Електронний квиток за допомогою його відправки Організатором заходу на вказану Покупцем адресу електронної пошти. Відправлення Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі стягування Сервісного збору).


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Покупець має право:

5.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при ухваленні рішення про придбання Квитків в Організатора заходу.

5.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходів, якою володіє Організатор заходу в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка до Контактного центру Організатора заходу та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Організатора заходу. При цьому Організатор заходу має право без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі Квитків.

5.1.3. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Організатором заходу на сайті та/або Точках продажів Організатора заходу. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

5.1.4. Направляти відгуки про роботу Організатора заходу за контактами, вказаними на сайті.

5.1.5. За своїм вибором придбати Квиток на Захід, якщо можливість придбання його на такий Захід допускається Організатором Заходу і зазначена Організатором заходу на Сайті Організатора заходу.

5.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка в Організатора заходу до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Організатора заходу.

5.2. Покупець зобов’язаний:

5.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

5.2.2. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору заходу. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Організатору заходу за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Організатора заходу Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

5.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення перед тим, як оформлювати наступне Замовлення.

5.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Організатора заходу за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг з доставки, звернутися в Точки продажі Організатора заходу не пізніше дати проведення Заходу для отримання Квитка. В момент звернення щодо отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред’явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квитка. Пред’явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Отримувач квитка не вчинив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, не залежних від Організатора заходу, Організатор заходу визнається тим, що належно виконав свої зобов’язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред’являти претензії Організатору заходу у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, не залежних від Організатора заходу.

5.3. Організатор заходу має право:

5.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

5.3.2. При відмові Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Квитка і наданні Послуг.

5.3.3. Анулювати Бронь та/або Замовлення Покупця, якщо Покупець має більше 2х (двох) неоплачених Броней та/або Замовлень протягом 1 (одного) календарного місяця.

5.3.3. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Організатора заходу, в тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

5.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

5.3.5. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

5.3.6. Вимагати від Покупця повну оплату Квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.

5.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії броні. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

5.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

5.4. Організатор заходу зобов’язаний:

5.4.1. Надавати Покупцю:
-необхідну інформацію про конкретні Заходи;
-необхідну інформацію про дати, місце і час повернення коштів за придбані Квитки в разі скасування/заміни/переносу Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Організатора заходу;
-інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор заходу публікує на сайті та надає до Точки продажу та кас Організатора заходу.

5.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.


6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., № 1023-ХІІ (зі змінами) та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 р., № 452, повернення коштів за квитки на заходи проводиться Організатором заходу тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміні складу артистів, часу або місця проведення Заходу. Організатор заходу повертає Покупцю лише номінальну вартість квитка, повернення вартості додаткових послуг Організатором заходу не проводиться, так само як не підлягає поверненню вартості доставки Квитків, якщо послуга доставки була додатково замовлена Покупцем.

6.2. Повернення коштів Організтором зоходу здійснюється лише у тому випадку, якщо Покупецць придбав Квиток безпосередньо в Ор.гарнізатора заходу Покупець зобов’язується звернутися з повідомленням на електронну адресу [email protected] та надати згоду на обробку персональних даних Покупця.

6.3. Повернення грошових коштів Покупцю в разі оплати Квитків безготівковим способом (банківською картою) на сайті / відбувається після надання повної інформації Покупцем на електронну адресу [email protected]. Повна інформація складається з: електронних квитків (чеків), квитанції про успішну оплату, контактний телефон, реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН) особи, а також копію документа, що підтверджує особу.

6.4. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Покупця способом, що погоджується Організатором з покупцем.

6.5. За поверненням коштів може звернутись тільки Покупець, дані якого вказані в Замовленні, грошові кошти повертаються Покупцеві тільки при обов’язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного квитка.

6.6. У випадку неякісної онлайн – трансляції Заходу та висловлення інших претензій Покупця (глядача), Організатор онлайн Заходу повинен надати глядачу доступ до вже сформованого запису Заходу для перегляду, в інакшому випадку – повернути грошові кошти.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.

7.2. Відповідальність Організатора заходу перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Організатором і Покупцем з метою продажу Квитків.

7.3. Організатор заходу не несе відповідальності перед Покупцем за повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки при скасуванні, заміні, перенесенні Заходу, а також при відмові Покупця від відвідування Заходу до його початку. Відповідальність за повернення грошових коштів Покупцю при скасуванні, заміні, перенесення Заходу, а також при відмові Покупця від відвідування Заходу до його початку несе Організатор Заходу.

7.4. Організатор заходу не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці:
— невідповідність Заходу очікуванням Покупця,
— за склад артистів / акторів, які беруть участь у Заході,
— за неналежне виконання Організатором/Принципалом заходу своїх зобов’язань з надання достовірної та своєчасної інформації про видовищний захід,
— за належний і своєчасний публічний показ Заходу,
— за результати інтелектуальної діяльності та / або засоби індивідуалізації, інформаційні та / або рекламні матеріали (фотографії, малюнки і т.п. (твори), інші об’єкти авторського, суміжного, і / або патентного права), передані Організатору заходу з метою анонсування видовищного заходу Організатором заходу і реалізації квитків на такі Заходи, які можуть порушувати авторські та / або суміжні і / або інтелектуальні права третіх осіб.
Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.
З моменту придбання Квитка Покупцем всі права і обов’язки по квитках виникають безпосередньо між Організатором заходу і Покупцем.

7.5. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по допущенню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

7.6. Організатор заходу не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

7.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли проти волі і бажання Сторін і яким вони не могли запобігти, уникнути або передбачити. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні явища (землетруси, повені, пожежі і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, вибухи, страйки, стихійні безлади і протести, епідемії, в тому числі обмеження у зв’язку з ризиками COVID-19, та/або інших вірусів), дії та рішення державних органів влади, що включають рішення щодо протидії вірусу COVID-19 та/або іншим вірусам, заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.), збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

7.8. Організатор заходу не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Організатора заходу, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

7.9. Всі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Організатором заходу не будуть.


8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Організатору заходу в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Організатором заходу у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

8.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.


9. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ, ІНШІ УМОВИ

9.1. Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Організатора заходу і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.

9.2. Договір вважається укладеним з моменту акцепту Оферти, шляхом проставляння відмітки в полі «Я згоден з Публічною офертою» або натискання кнопки «Перейти до оплати», та діє до моменту повного виконання Сторонами зобов’язань цього Договору.


10. АДРЕСА ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ БАНКУ АГЕНТА

10.1. Місцезнаходження Організтора заходу:
01601, м. Київ, вул. М. Грушевського, 1-А
Юридична ареса:  04111, м. Київ, вул. Салютна, буд. 29А, кв. 43
Для листування: а/с 111, м. Київ, 04111
Електронна пошта: [email protected]
Контактні телефони: (098) 294 86 28, (066) 998 31 52
р/р UА403052990000026003030132238 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код ЄДРПОУ: 45030480
Організатор заходу має статус платника єдиного податку (ставка 5%, 3 група), не платник податку на додану вартість